Konny Snug  

                                                              narozena- 15.8.2020                                                                                                                otec- Gch. Contibulls Indiana Jones     matka- Gch. Efray Snug

  


                        Konny